Waarvoor gebruik je serious games? 

Leiderschapsontwikkeling

Serious Play is een bewezen, effectieve en inspirerende manier om leiderschapsontwikkeling te bevorderen. Het is op veel verschillende manieren toe te passen, zoals bij voobeeld:

 • Simulatie van leiderschapsuitdagingen: Serious games benaderen situaties uit het werkelijke leven. Deelnemers kunnen experimenteren met verschillende leiderschapsstijlen en -benaderingen, en de consequenties van hun beslissingen ervaren zonder echte gevolgen.
 • Feedback en reflectie: Games geven directe feedback geven aan spelers over hun beslissingen en acties. Dit stelt de deelnemers in staat om direct te leren van hun keuzes én om te reflecteren op wat wel en niet werkte in verschillende situaties.
 • Team building: In veel serious games moeten deelnemers met elkaar samenwerken om de doelen te bereiken. Deze samenwerking ondersteunt de ontwikkeling van teamvaardigheden.
 • Complexe probleemoplossing: Door middel van uitdagende scenario's kunnen serious games deelnemers helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden in complexe probleemoplossing, strategisch denken en besluitvorming onder druk.

Door Serious Play te integreren in leiderschapsprogramma's bouwen  organisaties op een interactieve en boeiende manier aan leiderschapscapaciteiten.

Persoonlijke ontwikkeling

Serious gaming kan op verschillende manieren worden ingezet voor persoonlijke ontwikkeling, Deelnemers leren op een effectieve en inspirerende manier nieuwe vaardigheden, hun zelfinzicht vergroten en motivatie versterken.

 • Vaardighedenontwikkeling: Serious games geven de mogelijkheid om specifieke vaardigheden te verbeteren, zoals probleemoplossing, communicatie, leiderschap, teamwork, en time-management. Met interactieve scenario's en uitdagingen helpen games de deelnemers om deze vaardigheden te ontwikkelen en te versterken.
 • Zelfbewustzijn en zelfreflectie: serious games bevorderen het zelfbewustzijn en nodigen uit tot zelfreflectie. Tijdens het spelen van de game krijgen de deelnemers meer inzicht in zichzelf en hun gedrag.
 • Motivatie en doorzettingsvermogen: De games hebben ingebouwde beloningssystemen en progressietrajecten, wat de deelnemers motiveert om door te gaan en hun doelen te bereiken. Dit kan worden toegepast op persoonlijke ontwikkeling door het stellen van doelen en het gebruik van game-elementen zoals levels, badges, en punten om vooruitgang te meten en motivatie te behouden.
 • Empathie en perspectief nemen: Sommige serious games zijn gericht op het bevorderen van empathie door spelers in de schoenen van anderen te plaatsen en hen te laten ervaren hoe het is om in verschillende situaties te zijn. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van een beter begrip en respect voor anderen.

Verandertrajecten

Serious Play is een krachtig instrument bij verandertrajecten binnen organisaties. Het is op verschillende manier toe te passen o.a.: 

 • Training en Ontwikkeling: de simulaties kunnen worden gebruikt om medewerkers te trainen in nieuwe vaardigheden, processen of systemen (als onderdeel van het verandertraject). Door middel van interactieve simulaties kunnen medewerkers op een inspirerende en effectieve manier leren.

 • Betrokkenheid vergroten: Verandertrajecten roepen regelmatig weerstand op bij medewerkers (Resistance to Change, Rick Maurer). Met Serious Play wordt de betrokkenheid van medewerkers vergroot door hen actief deel te laten nemen aan het veranderingsproces. Dit helpt om weerstand te verminderen en medewerkers te motiveren om deel te nemen aan de verandering.

 • Probleemoplossing en Besluitvorming: Serious games  worden ook gebruikt voor het oefenen met probleemoplossende vaardigheden en het nemen van beslissingen. Dit alles in een virtuele omgeving die vergelijkbaar is met de werkelijke situatie. Dit stelt de deelnemers in staat om te experimenteren met verschillende oplossingen en de gevolgen daarvan te ervaren, zonder dat er echte risico's aan verbonden zijn.

 • Het creëren van een gemeenschappelijke taal en begrip:  Met Serious Play kunnen medewerkers een gemeenschappelijke taal en begrip ontwikkelen rond de verandering, wat de acceptatie en adoptie ervan makkelijker maakt.

Met Serious Play worden verandertrajecten effectiever  en wordt de betrokkenheid en acceptatie van medewerkers vergroot.